Tudatos bábaság

- tanulócsoport otthonszülési praxisban dolgozó bábáknak és ezirányban tanuló bábatanoncoknak

A csoport 2018 februártól indul, folyamatos csatlakozási lehetőséggel.

Célja, hogy lehetőséget teremtsen a független bábák és bábatanoncok ön- és továbbképzésére, holisztikus bábai szemléletű szakismeretek és az otthonszülési praxisszervezés sajátos tudásanyagának megosztására.

A már önállóan dolgozó bábáknak betekintést ad a különböző képzési modellekből érkező, illetve különféleképp tevékenykedő bábatársak munkamódszereinek megismerésére, hogy azokból ötleteket, inspirációt merítsenek, illetve a megszokáson és a fő tanult modellen kívüli, tudatos rálátásuk is legyen arra, hogy mit miért úgy csinálnak, ahogy (ami egyben a szükség szerinti változtatás és evidencia alapú naprakészen tartás lehetőségét is előre vetíti). A program címét is ez a bábai alaptörekvés ihlette.
Azoknak a bábatanoncoknak pedig, akiknek a gyakorlóhelye valamilyen okból nem biztosít lehetőséget otthonszülés-specifikus elméleti képzésre, hiánypótló alkalmat ad választott hivatásuk mélyebb, részletesebb, többféle praxisra - köztük a nemzetközi tapasztalatokra - is kitekintő feltérképezésére és megértésére, valamint az önértékelésre és az önképzés további irányvonalainak, személyes szükségleteinek meghatározására.

A jelentkezés feltételei:
1) a működés vagy oktatás célországában legális bábai gyakorlat folytatásához elfogadott végzettség vagy hallgatói jogviszony (Magyarországon szülésznő vagy szülésznő hallgató),
2) intézeten kívüli praxis ill. tanoncoknak gyakorlóhely megléte (ha egy bábapraxis vagy bába tanítványként ismeri el a tanoncot).
Szakirányú tanulmányokat nem folytató, ilyet nem is tervező, otthonszülés körül segédkező laikusok, dúlák számára ez a csoport nem megfelelő. Külföldön tanult vagy tanuló, magyar nyelven (is) beszélő bábatanonc jelentkezését elfogadjuk. Határesetekben e-mailes indoklással lehet jelentkezni.

A csoport független a Holdudvar Bábaház saját önképző és esetmegbeszélő körétől (Holdudvar Bábakör).

Vidéken vagy küldföldön élőknek korlátozott számban lehetőség van Skype-os becsatlakozásra. Ennek technikai működéséért mindent megteszünk, de tényleges működéséért, a vonalak leterheltségéért stb. sajnos nem tudunk felelősséget vállalni.
Arra is van lehetőség, hogy ha valaki személyesen nem tud részt venni egy-egy alkalmon, de ennek ellenére szeretne az összegyűlt szakanyagokhoz hozzáférést kapni, az megtehesse, ez a személyes részvétel feltételeihez hasonlóan díjköteles.

Részvételi díjak:
- bába, aki hoz anyagot: 1000 Ft
- bába, aki nem hoz anyagot: 3000 Ff
- bábatanonc, aki hoz anyagot: 2000 Ft
- bábatanonc, aki nem hoz anyagot: 4000 Ft.
A bábák alacsonyabb részvételi díját itt az indokolja, hogy ők lényegében társoktatóként is részt vesznek a programban. Tanoncok válasszanak bábapraxist és/vagy releváns és szemléletbe illő szakirodalma(ka)t, amelyet forrásként tudnak használni; előnyös lenne, ha az idegen nyelvet beszélők külföldi anyagokat is szereznének, hogy ne mindenki ugyanannak az egy praxisnak az anyagát vezesse elő.
A részvételi díjat a Bábaház Alapítvány támogatására fordítjuk. A számlázáshoz nevet és címet kérünk.

Jelentkezés: ezen a jelentkezési lapon

Programfelelős: Noll A. Nandu bába. nandu @ nandu.hu; +36 30 4488444


A csoport következő összejövetele(i):

2. Időpont: 2018. április 13. péntek 16-19 óra
Helyszín: a Bábaház Alapítvány székhelye: 1039 Budapest, Zrínyi u. 43.

Téma: a holisztikus, bábai szemléletű várandósgondozás
- várandósgondozás a kliensek igényeinek és szükségleteinek tükrében
- a várandósgondozás bábai célkitűzései
- a komplex bábai várandósgondozás tartalma

Előzetes felkészülés anyaga (="hozott anyag"):
Mi mindent tartalmaz a bábai várandósgondozás? Lehetséges formái, gyakorisága, helyszíne stb. hazai és nemzetközi irodalom vagy konkrét praxis(ok) gyakorlata alapján.

További tervezett időpontok:
2018.
szeptember 7. 16-19 óra


A csoport már lezajlott összejövetelei, amelyeknek anyagához azonban továbbra is lehet hozzáférést kérni:

1. Időpont: 2018. február 9. péntek 16-19 óra
Helyszín: a Bábaház Alapítvány székhelye: 1039 Budapest, Zrínyi u. 43.

Téma: az ismeretlenségtől a szerződött kliensig
- a kapcsolatfelvétel formái a kliensekkel,
- a kezdeti tájékoztatás tematikája
- PR/reklám és annak előnyei/buktatói,
- a megbízási szerződés tartalma.

Előzetes felkészülés anyaga (="hozott anyag"):
Egy (bábáknak értelemszerűen a saját) bábapraxis kezdeti tájékoztató anyaga.
Beadás írásban, nem csak a jogszabályi anyagok, hanem az a tematika, amiről a bába tételesen beszél az érdeklődőknek egy első találkozáskor. 


<<< vissza a főoldalra


A Bábaház® névszó bejegyzett védjegy. (®2011, 2016)