Bábaház® Alapítvány

Címoldal, hírek Célok, tevékenységek Programok Pályázat Alapító okirat Kapcsolat

A Bábaház Alapítvány céljai, tevékenysége

Az alapítvány célja: A várandósság, a szülés és a gyermekágyas időszak alatt nyújtott gondoskodás, valamint a női egészséggondozás holisztikus, nő- és családközpontú, bábai modelljéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása. A kötődő nevelés támogatása.

Ezen belül különösképpen:

         A szülés háborítatlanságára irányuló törekvések támogatása.

         Független, önálló, felelősségteljes munkára képes szakemberek kiképzése, illetve az önálló működési formák támogatása a gyermekvállaláshoz kapcsolódó segítő foglalkozásokban.

         A gyermekvárási ciklus nem-egészségügyi aspektusból történő támogatása (az egészségügyi ellátás mellett).

         A szülés körüli gondoskodást nyújtó egészségügyi és nem-egészségügyi szakemberek közötti párbeszéd, illetve szakmaközi kapcsolatok erősítése, összefogás a közös célok eléréséért.

         A szülés körüli gondoskodás bábai, illetve medikális modellje szerint gyakorló szakemberek közötti párbeszéd erősítése; a kétféle rendszer közötti átjárhatóság megkönnyítése.

         A szülés helyszínének szabad megválasztásához (akár intézeten belül, akár intézeten kívül) szükséges jogszabályi háttér javítása.

         Az önrendelkezési jog érvényesülésének támogatása a szülés körüli ellátásban.

         A tájékozott döntéshez való jog érvényesülésének támogatása a szülés körüli ellátásban

         A szülészeti erőszak elleni társadalmi összefogás erősítése, érintett anyák és családok segítése, előfordulásának megelőzése kommunikációs, ismeretterjesztő és önismeret fejlesztő eszközökkel

         A szülés, mint a női élet kulcsélményének tisztelete, ennek tudatosítása a társadalomban. Ismeretterjesztés a szülés, születés körüli választási lehetőségekről, azok előnyeiről és hátrányairól, szerepéről.

         A tudatos fogantatás, mint az apa és a család kulcsélményének tisztelete, ennek tudatosítása a társadalomban.

         A születés, mint az élet kulcsélményének tisztelete, ennek tudatosítása a társadalomban. Az élet kezdetének háborítatlanságára való törekvés. Az újszülött teljes emberként történő elfogadása, akit a felnőtt emberrel azonos tisztelet illet meg.

         A női test-tudatosság erősítése.

         A harmonikus szexualitás testi, lelki, tudatosságbeli, közvetlen társas környezeti, valamint össztársadalmi hátterének erősítése.

         A társadalmi nemek közötti egyensúly fontosságának tudatosítása a társadalomban.

         A nők testi és lelki támogatása fontos életszakasz-váltásoknál, mint például a menarche, az anyává válás és a menopauza időszaka.

         A nők és a családok kiteljesedésének támogatása a lelki egészség, a spiritualitás, valamint az otthon- és közösségteremtés terén.

         Holisztikus női egészségvédelem, egészségfejlesztés (különös tekintettel a reproduktív egészségre). Betegségmegelőzés (különös tekintettel a nemi úton terjedő fertőző betegségek és a reproduktív szervek rákos megbetegedéseinek megelőzésére).

         Holisztikus szemléletű családtervezés.

         Meddőségi problémák holisztikus szemléletű megelőzése és kezelése.

         Perinatális veszteségek testi-lelki feldolgozásának támogatása.

         Azonos vagy rokon célú hazai és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés. Szakmai tapasztalatcsere.

         A holisztikus, nőközpontú képzési modell megismertetése és népszerűsítése mind az ismeretterjesztésben, mind a szülés körüli segítő foglalkozású szakemberek képzésében.

         A szexuális életre, a fogantatásra, a szülésre, a családi életre való felkészítő programok holisztikus, nőközpontú formáinak támogatása és elérhetővé tétele minden korosztály számára.

         A professzionális dúlaság létrejöttének és kibontakozásának támogatása. Annak támogatása, hogy minden anya, aki ezt igényli, hozzájuthasson az általa választott (professzionális vagy nem professzionális) dúlai segítséghez a gyermekvárási ciklusban, így a szülésnél, illetve apás szülésnél is. Dúlaképzések és továbbképzések szervezése, támogatása.

         Testközpontú és/vagy holisztikus szülésfelkészítő, illetve szülésfelkészítésre is alkalmas módszerek, tréningek, terápiák (pl. American AquaNatal, Watsu és más vízi-terápiák, kismama masszázs, kismamajóga, kismama hastánc, meditációs- és önismereti technikák stb.) oktató- és/vagy terapeutaképzésének támogatása.

         A hazai holisztikus, független bábaképzés létrejöttének és kibontakozásának támogatása.

         A hazai holisztikus, független bábák önképzésének, szakmai kapcsolatépítő törekvéseinek, tapasztalatcseréjének és önálló szakmai szabályalkotó tevékenységeinek támogatása. Jogaik és munkafeltételeik védelme.

         A korai kötődés, a szoptatás, a kötődő nevelés, a gyermekek érzelmi biztonságának és életkori sajátosságainak megfelelő, differenciált oktatás támogatása.

         Hátrányos helyzetű családok támogatása abban, hogy holisztikus szemléletű szülés körüli segítségnyújtáshoz és oktatáshoz juthassanak

         A családon belüli kötődés és együttműködő kommunikáció erősítése, családi- és gyermekprogramok, fejlesztő és önismereti képzések, összejövetelek létrejöttének támogatása.

         A családon belüli harmonikus munkamegosztás, a családbarát munkavállalás támogatása

         A harmonikus párkapcsolatra és családi kapcsolatrendszerre való törekvés segítése pár- és családterápiás, kommunikációs, mediációs, illetve önismereti módszerek elérhetővé tételével

Az alapítvány tevékenysége:

          A Bábaház Alapítvány képzési, továbbképzési, tanácsadó, tájékoztató, ismeretterjesztő, kiadói, rendezvényszervezői, reklám-propaganda tevékenységet végez, illetőleg információs és koordinációs közreműködése útján javítja a vele együttműködni kívánó, azonos, vagy rokon célok elérését maguk elé tűző szervezetek és szerveződések munkájának hatékonyságát.


A Bábaház® névszó bejegyzett védjegy. (®2011, 2016)